PLA ESTRATÈGIC DE TURISME

Amb la voluntat de mantenir el seu lideratge turístic, l’any 2010 Lloret de Mar va redactar el Pla estratègic de turisme 2010-2014, un document estratègic que marca la política turística del municipi a curt, mitjà i llarg termini.

PROGRAMES ESTRATÈGICS

El Pla estratègic de turisme 2010-2014 consta de deu programes:
  • Programa de gestió de la destinació.
  • Programa de millora de la destinació.
  • Programa de desenvolupament i consolidació dels productes turístics estratègics.
  • Programa de màrqueting, promoció i comercialització.
  • Programa de millora de la competitivitat de l’activitat empresarial.
  • Programa d’intel·ligència turística.
  • Programa de sostenibilitat i accessibilitat.
  • Programa de consolidació de la relació amb el territori.
  • Programa d’atracció d’inversions i de desenvolupament de productes estratègics.
  • Programa de comunicació i sensibilització dirigit a la població local.
  Descarregar Resum Pla estratègic de turisme

LLORET DESTINACIÓ TURÍSTICA INTEL·LIGENT

PLA DE RECONVERSIÓ TURÍSTICA DE LLORET DE MAR I PLA PILOT DESTINACIÓ TURÍSTICA INTEL·LIGENT - SMART DESTINATION

Actualment, i fruit de l’acord assolit amb la Generalitat de Catalunya i la Mesa Empresarial del Turisme de Lloret de Mar, formada per empresaris del sector privat de Lloret de Mar, s’està desenvolupant el Pla operatiu de reconversió turística de Lloret de Mar, un pla que dóna continuïtat al Pla estratègic de turisme de Lloret 2010-2104 i al Pla estratègic de turisme de Catalunya, que ha de contribuir a la modernització i reconversió integral de la destinació.

Pla Operatiu Lloret de Mar

Conclusions seminari d'urbanistes

Una de les accions prioritàries és el projecte Lloret Destinació Turística Intel·ligent – Smart Destination.

SEGITTUR, societat de la Secretaria d’Estat de Turisme, s’ha incorporat al projecte perquè Lloret sigui un dels plans pilot de destinacions intel·ligents – Smart destinations.