El Govern es compromet a compartir l’impuls en el desenvolupament i l’execució del Pla de reconversió turística de Lloret de Mar

Els cinc departaments de la Generalitat implicats directament són Empresa i Ocupació, Territori i Sostenibilitat, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Interior i Governació i Relacions Institucionals

El Govern ha acordat per Acord de Govern del Parlament de Catalunya reconèixer el Pla operatiu de renovació de destinació turística Lloret de Mar, com a instrument de desplegament territorial i d’implantació del Pla estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016

En aquest sentit, el Govern ha acordat posar en marxa les mesures que pugin correspondre a la Generalitat de Catalunya a través d’una Comissió constituïda per representants dels departaments d’Empresa i Ocupació, Territori i Sostenibilitat, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Interior i Governació i Relacions Institucionals. L’objectiu és integrar-los i concretar l’execució de les actuacions d’acord amb el programa i els objectius del pla operatiu.

El 31 de març de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Empresa i Ocupació, l’Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa del Turisme de Lloret de Mar, pel desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i el Pla estratègic de turisme de Lloret de Mar 2010-2014, mitjançant el qual els signants es comprometien a treballar de forma conjunta per la renovació i millora de la destinació turística Lloret de Mar.

El Pla operatiu recull una trentena d’accions, projectes i actuacions previstes, identifica les tramitacions legals, administratives i de planificació adients per a la seva eventual aprovació i posada en marxa; també identifica algunes de les aportacions econòmiques imprescindibles per al desenvolupament dels projectes esmentats i la seva captació, amb ple respecte i subjecció a les atribucions i marc legal i procedimental que hagin d’atendre les respectives institucions integrants.

Aquest Pla de reconversió és una iniciativa innovadora i pionera a Catalunya, que es caracteritza per la corresponsabilitat público-privada entre el sector públic (en l’àmbit autonòmic i local) i el sector privat, per a la renovació i la millora de la destinació turística madura de Lloret de Mar, en desenvolupament d’un model turístic regit pel criteri de competitivitat sostenible defensat pel Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i el Pla estratègic de turisme de Lloret de Mar 2010-2014. Com a prova pilot, permetrà assolir una metodologia i planificació que es podrà estendre a altres destinacions turístiques de Catalunya que es trobin en circumstàncies anàlogues.

Actualment, el grup de treball, format per representants de les parts implicades en el projecte, està desenvolupant les actuacions i projectes corresponents a la primera fase d’execució del Pla Operatiu (2015-2016). Concretament, els treballs de desplegament del Pla se centren, prioritàriament, en la concreció de les solucions urbanístiques de transformació que afavoreixin la millora de la destinació, l’arranjament i finalització del camí de ronda, i la projecció i implementació de xarxes de telecomunicacions i infraestructures d’eficiència energètica i ús d’energies renovables, que han de possibilitar l’evolució de Lloret de Mar cap a un model de destinació intel·ligent.

Galeria

Notícies relacionades

La transformació digital de la destinació serà l’eix principal de l’estratègia de Lloret de Mar per afrontar la temporada turística 2021
Les oficines de turisme de Lloret de Mar obtenen la nova certificació Safe Tourism Certified, que incorpora mesures per a la reducció de riscos higienicosanitaris enfront de la COVID-19

Les oficines de turisme de Lloret de Mar obtenen la nova certificació Safe Tourism Certified, que incorpora mesures per a la reducció de riscos higienicosanitaris enfront de la COVID-19

Lloret de Mar, 6 de novembre de 2020.- Les oficines de turisme de Lloret de Mar disposen des d’aquest mes de novembre de la nova certificació Safe …