Lloret de Mar treballa per posicionar-se com una destinació sostenible

Des del 8 de maig la ciutat està acollint un curs pilot d’un projecte internacional per a la transició cap a una economia baixa en carboni

Un dels principals programes del Pla Operatiu de Lloret de Mar és l’aposta per convertir la ciutat en una destinació sostenible i smart destination, i és per aquest motiu que a banda de les diferents accions estratègiques establertes en l’àmbit municipal es promouen sinergies i iniciatives que permetin anar consolidant aquest projecte.

Un exemple d’aquestes iniciatives és la participació de Lloret de Mar en un projecte internacional sobre la transició cap a una economia baixa en carboni que realitzen un grup d’alumnes de màsters i doctorats en geografia de Finlàndia, Polònia i Girona. En el marc d’aquest projecte internacional, del 8 al 19 de maig, vint-i-quatre alumnes de la Universitat de Girona, la University of East Finland i l’Adam Michiewicz University de Polònia han fet un curs pilot entre Lloret de Mar (La Selva) i Vilademuls (Pla de l’Estany). Els alumnes s’han dividit en dos grups, uns han estat a Lloret de Mar per estudiar un municipi referent de turisme de sol i platja i els altres a Vilademuls, on han conegut aquest nucli rural molt vinculat al sector agroramader. En el cas de Lloret els alumnes s’han allotjat a l’hotel Samba, un establiment hoteler que disposa de la certificació ambiental EMAS, el qual és pioner en el tractament d’aigües i que també participa en el projecte europeu demEAUmed per a l’aplicació de les noves tecnologies pel reciclatge d’aigües, el qual celebra la seva conferència final aquesta mateixa setmana a Barcelona i Lloret.

Els estudiants europeus del curs pilot “Towards low carbon societies” i totes aquelles persones del sector turístic lloretenc interessades varen participar dilluns en el seminari “Diàlegs sobre les polítiques turístiques del futur”, que comptava amb diferents experts amb l’objectiu de dialogar sobre les àrees turístiques i tractar temes com la reconversió a hotels de models ecològics; els impactes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics; els vincles entre desenvolupament turístic, paisatge i producte local, o les solucions tecnològiques per a una economia “intel·ligent”. Jaume Albertí (ESCI – Universitat Pompeu Fabra), un dels ponents del seminari, és també el responsable de la primera fase d’un projecte europeu amb la Càtedra UNESCO en què participa Lloret de Mar i Evenia Hotels i que té per objectiu estudiar el cicle de vida del turista i el canvi climàtic.

Les conclusions i propostes que els estudiants han pogut elaborar durant el seminari varen ser presentades ahir, en sessió oberta al públic, a la mateixa Biblioteca Municipal.

Durant la seva estada a Lloret se’ls han explicat les estratègies en matèria de sostenibilitat i polítiques ambientals que es duen a terme des de l’Ajuntament i que es poden dividir en quatre grans blocs: residus, cicle de l’aigua, aire i energia, i entorn natural.

Pel que fa les polítiques ambientals, des del consistori s’està treballant en projectes que posen en valor l’entorn natural i el seu manteniment ─com són el projecte Viles Florides i Bandera Blava─ i també en estratègies de política turística com el turisme esportiu, de congressos i reunions, o el turisme familiar, que ajuden a desestacionalitzar la temporada i, per tant, a evitar la pressió que s’exerceix sobre el territori en èpoques de màxima afluència estival.

Les accions en l’àmbit de residus van enfocades a propiciar una millor gestió dels residus, sent especialment destacats els serveis de recollida selectiva porta a porta que s’ofereixen als grans generadors (hotels, restaurants, bars,…) i sector comercial amb el servei de recollida de paper i cartró comercial, promovent el reciclatge i la recuperació de materials. En aquest bloc es va mostrar als estudiants les diferents instal·lacions existents al municipi: el centre de tractament de residus on es fa una recuperació de materials valoritzables i es retiren el residus biodegradables del rebuig; el dipòsit controlat de residus d’àmbit comarcal; la planta de tractament de lixiviats; la deixalleria municipal on es fa reciclatge i recuperació de materials i la planta de transferència, on s’abasseguen els materials procedents de la recollida selectiva domiciliària i de grans productors generats al municipi.

En relació al tractament d’aigua es van detallar els diferents equipaments operatius: planta potabilitzadora, planta desalinitzadora i l’estació depuradora d’aigües residuals. Especialment destacable la contínua implementació de mesures d’estalvi d’aigua en la gestió de la jardineria urbana, fent ús d’aigua regenerada o de freàtic pel reg, instal·lació de sistemes de reg més eficients amb gota a gota o programadors horaris i sensors de pluja, entre d’altres criteris de jardineria sostenible.

Les mesures per millorar la qualitat de l’aire es treballen sobretot des de la mobilitat amb el nou contracte de transport públic urbà ─que és un servei no obligatori per a municipis de menys de 50.000 habitants─, la creació de carril bici, el PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible), l’aprovació d’un mapa de capacitat acústica, una ordenança reguladora de soroll i un pla d’accessibilitat. Altres accions per la millora energètica també són la implantació del pla director de l’enllumenat públic, el PAES (Pla d’Acció d’Energia Sostenible) ─pel qual l’Ajuntament es compromet a diferents iniciatives per a la reducció d’emissions en un 22,10% per a l’any 2020─ o la instal·lació de calderes de biomassa a alguns centres escolars.

L’entorn natural és un altre dels àmbits que es treballa especialment de cara a la seva preservació i millora amb la creació de parcs urbans com: Can Ribalaigua, Can Buc o Can Xardó. També a nivell turístic, amb el foment d’activitats de lleure i descoberta de l’espai terrestre i marí, amb les rutes BTT i senderisme o les Vies Braves. En aquest sentit, la millora i finalització del camí de ronda de Lloret de Mar és un dels projectes prioritaris del Pla Operatiu de Lloret de Mar.

L’any 2017 ha estat declarat per les Nacions Unides com a Any del Turisme Sostenible per al Desenvolupament.

Galeria

Notícies relacionades