Lloret Film Office

Què és Lloret Film Office?

El Lloret Film Office és un departament dependent de Lloret Turisme, entitat municipal encarregada de la promoció de Lloret de Mar. Es troba adherit a la xarxa de BARCELONA-CATALUNYA FILM COMMISSION.

El Lloret Film Office proporciona un ampli ventall de serveis gratuïts per ajudar a la producció audiovisual, tant a nivell nacional com internacional, que tingui lloc a Lloret de Mar amb l’objectiu d’oferir un servei de qualitat que faciliti la informació necessària per planificar, agilitzar i produir els rodatges en les millors condicions.

Veure més

Les seves funcions principals són:

 • Ajudar a la producció: El nostre objectiu és facilitar al màxim la tasca de les productores cinematogràfiques i televisives fomentant, així, les gravacions a la nostra població.
 • Accelerar els tràmits: Per oferir la màxima comoditat a les productores, Lloret Film Office facilita la tramitació de permisos amb agilitat i sense cap cost addicional.
 • Assessorar en la recerca de localitzacions: Disposem d’un ampli banc d’imatges per preseleccionar les localitzacions i posem personal professional a la seva disposició per la recerca i visita de localitzacions, assessorament logístic i contactes de professionals del món audiovisual de la zona, administració pública i col·laboració amb altres comissions.
 • Donar suport a les produccions locals: Col·laborem amb els productors locals en l’elaboració de produccions audiovisuals i la seva difusió en certàmens nacionals i internacionals.

 

Filmografia

 

Escenari fotogràfic

 • Fotografia comercial Wolkswagen (2015), Cala Boadella
 • Fotografia comercial Coca Cola Halal (2015), Cala Boadella
 • Fotografia comercial Laia Lavanon (2015), Jardins de Santa Clotilde
 • Fotografia comercial Gaudint de l’espai (2016), Jardins de Santa Clotilde
 • Fotografia comercial Skoda (2016), Avinguda Just Marlès
 • Fotografia comercial C&A (2016), Jardins de Santa Clotilde
 • Fotografia comercial Audi T8 Spyder (2016), Jardins de Santa Clotilde
 • Fotografia comercial Seat Leon (2016), Cala Boadella
 • Fotografia comercial Cosmopolitan Xina (2017), Jardins de Santa Clotilde
 • Fotografia comercial Parc bombers (2017), Platja de Fenals
 • Fotografia comercial crema solar (2017), Cala Boadella,
 • Fotografia comercial Pronovias (2017), Jardins de Santa Clotilde
 • Fotografia comercial Seat (2017), Teatre Municipal
 • Fotografia comercial Long Tall Sally (2017), Cala Banys / camí de ronda
 • Fotografia comercial OUUR  (2017), Cala Boadella
 • Fotografia comercial Hoteles bed.com (2018), Platja de Santa Cristina
 • Fotografia comercial Bata (2018), Avinguda Just Marlès
 • Fotografia comercial Toyota (2018), Cala Boadella

Tramitació d'Autoritzacions de Rodatges

Els procediments per rodar a Lloret de Mar:

1. CONTACTAR AMB LLORET FILM OFFICE

Persona de contacte: Anna Riera Raaymakers.
Telèfon de contacte: 972 36 18 41
c/e de contacte: ariera@lloret.cat

2.ENTRAR SOL.LICITUD DE RODATGE:

2.1 Entrar la sol·licitud de rodatge/sessió fotogràfica a la seu electrònica: https://tramits.lloret.org/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca

Seguidament podreu omplir la instància general i adjuntar, com arxiu adjunt,  aquest formulari general de rodatge correctament omplert.

*per a poder realitzar aquest tràmit cal una identificació electrònica.

2.2 Si el rodatge és a diversos indrets del municipi, cal recordar el següent:

 • Els rodatges o sessions fotogràfiques que es duguin a terme a la zona marítimo-terrestre precisen de l’informe favorable del Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya.
 • Els rodatges i sessions fotogràfiques a les platges han de complir el Reglament per a la gestió dels serveis i activitats a donar a les platges de Lloret. Com consta al capítol VI no s’autoritzarà cap rodatge ni sessió fotogràfica a les cales i platges de Lloret entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
 • No s’autoritzen rodatges a l’Avinguda Just Marlès entre el 15 de juny i 15 de setembre.
 • Els rodatges o sessions fotogràfiques que es duguin a terme als Jardins de Santa Clotilde han de complir el reglament d’ús intern: Normes d ús per a la celebració d’esdeveniments als Jardins de Santa Clotilde
 • A banda de la taxa per la llicència de rodatge o sessió fotogràfica s’aplicaran les taxes corresponents a les característiques del rodatge en concret com poden ser ocupació de via pública, neteja, seguretat. El càlcul de les taxes es fa segons les ordenances fiscals següents:
 • Ordenança fiscal 18. Taxes per a visites a museus, exposicions, monuments històrics o artístics, parcs i jardins i altres centres.
 • Ordenança fiscal 19. Taxa per a la realització d’activitats singulars de la policia municipal.
 • Ordenança fiscal 23. Ordenança reguladora de diverses taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
 • Pot ser que hi hagi algunes zones dins el municipi on, a banda de l’Ajuntament, s’hagi de demanar autorització a altres entitats (platges, zones portuàries, parcs naturals…). En aquests casos, cal posar-se en contacte amb l’entitat gestora corresponent.
 • Els estacionaments es realitzaran als llocs autoritzats de la via pública. El municipi haurà de determinar la normativa de senyalització. No es podrà interrompre el trànsit de vehicles ni vianants, excepte quan així ho especifiqui el permís.

ATENCIÓ: Entre els mesos d’abril i maig, les platges de Lloret es poden veure afectades per obres de millora i condicionament de la temporada d’estiu (muntatge de quiosquets, col·locació de dutxes i rampes….) que facin variar l’entorn en relació amb les visites dels localitzadors.

2.3  Resolució

La tramitació dels rodatges té un durada aproximada de dues setmanes en funció dels informes que calgui demanar a cada un dels departaments implicats. No s’acceptaran rodatges amb un termini inferior a aquesta data.

3. CÀLCUL TAXES RODATGE

A partir del formulari general de rodatge, el Lloret Film Office valora la viabilitat i calcula les taxes corresponents dels costos del rodatge a Lloret de Mar.

El càlcul de les taxes es fa segons les ordenances fiscals següents:

Taxes de rodatge:

– Taxa per llicència de rodatge: 475 €.

– Taxa per llicència de sessions fotogràfiques: 340 €.

Altres ordenances vinculats:

– Ordenança fiscal 18. : taxes taxes per a visites a museus, exposicions, monuments històrics o artístics, parcs i jardins, i altres centres.

– Ordenança fiscal 19. : taxa per a la realització d’activitats singulars de la Policia Municipal.

– Ordenança fiscal 23. : ordenança ordenança reguladora de diverses taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.

4. TRAMITACIÓ DE PERMISOS

4.1 INSTÀNCIA MUNICIPAL.

Un cop entregat el justificant de pagament, s’emetrà el Decret donant el permís per realitzar el rodatge. L’Alcaldia enviarà còpia del permís als departaments implicats: OIAC, Policia Municipal i Lloret Film Office.

En cas que el rodatge es faci a la platja, també s’enviarà còpia del permís al Departament de Costes. Els permisos s’enviaran al sol·licitant per fax o correu electrònic o es recolliran a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Lloret de Mar (plaça de la Vila,1). Horari: de 9.00 h a 14.00 h.

5. REQUISITS GENERALS PER A TOTES LES AUTORITZACIONS

5.1 SI ES MALMETEN ELEMENTS DE LA VIA PÚBLICA, la productora es farà càrrec de les despeses que produeixin les reparacions dels elements malmesos.

5.2 ASSEGURANÇA. La productora ha de demostrar que té una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles riscos a tercers.

5.3 NETEJA. La productora es farà càrrec de la neteja de la via pública.

Platges

Cultura i lleure

Paisatge natural

Instal·lacions esportives

Paisatge urbà

Localitzacions privades

Com arribar

Lloret de Mar és una de les principals destinacions turístiques del sud d’Europa.
Cotxe Autobús Avió Tren

Guia Lloret Film Office

Descarrega't tot el contingut que necessites
Descarregar PDF

Geolocalització