Comparatiu ocupació turística 2018-2019

Dades ocupació Lloret de Mar