Comparatiu ocupació turística 2019-2020

Dades ocupació Lloret de Mar