Comparatiu ocupació turística 2019-2021

Dades ocupació Lloret de Mar