Comparatiu ocupació turística 2020-2021

Dades ocupació Lloret de Mar