Què és Lloret Turisme?

Lloret Turisme és un ens de gestió  que planifica, coordina, executa i supervisa la política turística, sent l'organisme de concentració i coordinació de les diferents institucions i empreses relacionades amb el sector.

Lloret Turisme és un divisió de la Societat Municipal LLORET FUTUR, S.A. Aquest ens gestor va prendre el relleu a la tasca realitzada pel Patronat Municipal de Turisme i la Comissió de Promoció Turística, creada l'any 1997.

Aquí es poden consultar els ESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL

MISSIÓ DE LLORET TURISME

Lloret Turisme (Lloret Futur S.A.) es crea per fer front als canvis i tendències en el nou escenari turístic internacional. L’objectiu d’aquesta nova política turística és millorar la competitivitat de la destinació davant de les noves destinacions emergents, definir noves estratègies i models de gestió turística, i posicionar-se en els mercats internacionals.

La missió és:

 • Millorar la gestió i planificació de la política turística local a causa de la seva importància en l’economia del municipi.

 • Promocionar i donar suport a la comercialització de Lloret com a destinació.

 • Canalitzar les diferents iniciatives del sector privat i coordinar les accions amb la resta d’organitzacions i marques turístiques com Costa Brava, Catalunya i Turespaña.

A QUI PERTANY LLORET TURISME?

Lloret Futur, SA ( i, per tant, la seva divisió operativa Lloret Turisme) és una societat municipal, el 100% del capital de la qual és de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

QUINS SÓN ELS ÒRGANS DECISORIS DE LLORET TURISME?

LLORET FUTUR, SA disposa de la Junta General que està conformada pels 21 regidors/es de l’Ajuntament de Lloret de Mar; del Consell d’Administració, presidit per l’Alcalde de Lloret de Mar i del que també formen part representants dels diversos grups municipals elegits per la Junta General; i del Conseller Delegat que és un membre del Consell d’Administració en el que aquest li delega part de les seves atribucions. També compta amb el Consell Assessor Consultiu, un òrgan consultiu, no decisori.

Actualment aquest és el seu ORGANIGRAMA.

CONVOCATÒRIES DE LA JUNTA GENERAL

CONTRACTACIÓ

Lloret Futur SA, com a societat pública, està subjecta a la Llei de Contractes del Sector Públic i, per tant, ha de respectar els principis de publicitat, objectivitat i transparència a l’hora d’adjuntar els seus contractes. El perfil del contractant de la societat es pot consultar en el següent enllaç  Perfil del contractant de Lloret Futur S.A.

Què fa Lloret Turisme?

Lloret Turisme duu a terme les seva tasca seguint les directrius del Pla estratègic de turisme 2010-2014 i del Pla de reconversió turística de Lloret de Mar 2015-2020.

Lloret Turisme executa un Pla d’accions de màrqueting i promoció anual amb l’objectiu de promocionar i donar suport a la comercialització dels diferents productes i empreses de Lloret. Es basa a definir quins productes cal promocionar, en quins mercats i a través de quines accions.

Lloret Turisme també executa un pla de comunicació amb l’objectiu de fer evolucionar la imatge de Lloret. És una estratègia a llarg termini amb una tasca important de comunicació però també d’estructuració de producte.

El finançament de Lloret Turisme és en un 95% municipal i en un 5% per aportacions del sector privat a través de la participació en accions conjuntes.

Lloret Turisme gestiona els següents equipaments i productes turístics:

 • Atenció i informació al visitant. Gestió de les oficines de turisme i eines TIC d’informació turística.

 • Especialització i promoció dels diferents productes turístics (platja urbana, turisme esportiu, turisme actiu, cultura, compres, gastronomia, MICE, esdeveniments).

 • Lloret Convention Bureau.

 • Lloret Film Office.

 • Programa de dinamització de platges.


 

DESPATX MENSUAL DE LLORET TURISME

Cronologia


 • 1993Creació del Patronat de Turisme Lloret de Mar

 • 1998Creació de l’Agenda Local 21

 • 2000Execució del Pla d’Excel·lència Turística Lloret

 • 2001Constitució de Lloret Turisme

 • 2006Certificació en Turisme Esportiu (DTE) de l’Agència Catalana de Turisme

 • 2006Certificació amb la Q de Qualitat de les Oficines de Turisme

 • 2006Certificació de Turisme Familiar (DTF) de l’Agència Catalana de Turisme

 • 2009Creació del Lloret Convention Bureau

 • 2010-2014Desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme

 • 2014Redacció del Pla Pilot Lloret de Mar

 • 2015Aprovació del Pla Pilot Lloret de Mar