Per què Lloret Turisme?

Lloret Turisme (Lloret Futur S.A.) es crea per fer front als canvis i tendències en el nou escenari turístic internacional. L’objectiu d’aquesta nova política turística és millorar la competitivitat de la destinació davant de les noves destinacions emergents, definir noves estratègies i models de gestió turística, i posicionar-se en els mercats internacionals. La missió és:
 • Millorar la gestió i planificació de la política turística local a causa de la seva importància en l’economia del municipi.
 • Promocionar i donar suport a la comercialització de Lloret com a destinació.
 • Canalitzar les diferents iniciatives del sector privat i coordinar les accions amb la resta d’organitzacions i marques turístiques com Costa Brava, Catalunya i Turespaña.

Què és Lloret Turisme?

Lloret Turisme és un ens de gestió  que planifica, coordina, executa i supervisa la política turística, sent l'organisme de concentració i coordinació de les diferents institucions i empreses relacionades amb el sector. Lloret Turisme és un divisió de la Societat Municipal LLORET FUTUR, S.A. Aquest ens gestor va prendre el relleu a la tasca realitzada pel Patronat Municipal de Turisme i la Comissió de Promoció Turística, creada l'any 1997.

Qui forma Lloret Turisme?

LLORET FUTUR, SA està formada per una Junta General d’Accionistes i un Consell d’Administració presidits per l’Ajuntament de Lloret de Mar i format per membres dels diferents partits amb representació municipal.

Què fa Lloret Turisme?

Lloret Turisme duu a terme les seva tasca seguint les directrius del Pla estratègic de turisme 2010-2014 i del Pla de reconversió turística de Lloret de Mar 2015-2020.

Lloret Turisme executa un Pla d’accions de màrqueting i promoció anual amb l’objectiu de promocionar i donar suport a la comercialització dels diferents productes i empreses de Lloret. Es basa a definir quins productes cal promocionar, en quins mercats i a través de quines accions.

Lloret Turisme també executa un pla de comunicació amb l’objectiu de fer evolucionar la imatge de Lloret. És una estratègia a llarg termini amb una tasca important de comunicació però també d’estructuració de producte.

El finançament de Lloret Turisme és en un 95% municipal i en un 5% per aportacions del sector privat a través de la participació en accions conjuntes.

Lloret Turisme gestiona els següents equipaments i productes turístics:

 • Atenció i informació al visitant. Gestió de les oficines de turisme i eines TIC d’informació turística.
 • Especialització i promoció dels diferents productes turístics (platja urbana, turisme esportiu, turisme actiu, cultura, compres, gastronomia, MICE, esdeveniments).
 • Lloret Convention Bureau.
 • Lloret Film Office.
 • Programa de dinamització de platges.

Cronologia

 • 1993Creació del Patronat de Turisme Lloret de Mar
 • 1998Creació de l’Agenda Local 21
 • 2000Execució del Pla d’Excel·lència Turística Lloret
 • 2001Constitució de Lloret Turisme
 • 2006Certificació en Turisme Esportiu (DTE) de l’Agència Catalana de Turisme
 • 2006Certificació amb la Q de Qualitat de les Oficines de Turisme
 • 2006Certificació de Turisme Familiar (DTF) de l’Agència Catalana de Turisme
 • 2009Creació del Lloret Convention Bureau
 • 2010-2014Desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme
 • 2014Redacció del Pla Pilot Lloret de Mar
 • 2015Aprovació del Pla Pilot Lloret de Mar