L’Ajuntament de Lloret publica les bases del concurs d’idees per a la selecció de propostes del Futur Master Plan de remodelació del principal eix urbà del municipi

La dotació econòmica total és de 80.000€ sense IVA

Inclou l’avinguda del Rieral, l’avinguda de Just Marlès, el passeig marítim i l’avinguda de Pau Casals

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha publicat les bases del concurs d’idees per a la selecció de propostes del Futur Master Plan de remodelació de l’eix urbà que inclou l’avinguda del Rieral, l’avinguda de Just Marlès, el passeig marítim i l’avinguda de Pau Casals, l’artèria principal del municipi. L’objectiu és trobar la proposta urbanística més idònia que serveixi com a directriu o esquema i prèviament es durà a terme un estudi per valorar-ne la viabilitat.

El concurs d’idees constarà d’un jurat especialitzat que estarà integrat per un equip de professionals de diferents disciplines: un arquitecte de renom en l’àmbit urbanístic designat pel COAC; un enginyer de Camins, Canals i Ports de prestigi professional designat pel Col·legi d’Enginyers; un ambientòleg especialitzat en planificació urbanística i territorial designat pel Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya; un economista especialitzat en economia urbana; un membre designat per l’Associació Espanyola de Tècnics Urbanistes; l’arquitecte i enginyer municipal, el director general de Turisme de Catalunya, el president de la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, el secretari i l’alcalde de Lloret de Mar, que ostenta la presidència del jurat.

Pel que fa les fases, el concurs d’idees constarà de dues subfases: una de selecció i una d’adjudicació. A la fase de selecció s’hi podrà presentar qualsevol licitador que compleixi les clàusules establertes a les bases i a la fase d’adjudicació hi seran convidats deu licitadors que hagin passat la fase prèvia. Per a la presentació a la fase de selecció els interessats tindran quinze dies naturals a comptar des de de la publicació de l’anunci al perfil del contractant.

Pel que fa a la fase d’adjudicació, consta també de dues subfases: una de preliminar en la qual participaran només les 10 propostes seleccionades prèviament, que hauran de presentar una idea (en un màxim de 8 folis DIN A3) en un termini de quaranta-cinc dies naturals, i una de posterior, en la qual només quedaran tres candidats finalistes, que hauran de desenvolupar el projecte de la idea inicial en un termini de setanta-cinc dies a partir de l’anunci en el perfil del contractant.

Pel que fa a la dotació econòmica, ascendeix a 80.000 €, sense IVA, que es repartiran de la manera següent: un primer premi de 15.000 € i en 5.000 € per a cada àmbit del projecte, que consta de quatre en total. També hi haurà una compensació econòmica de 45.000 € per als tres participants que superin la fase preliminar (15.000 € per a cada un).

En paraules de l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat: “Parlem d’una zona molt representativa de Lloret de Mar i amb un gran interès turístic; per tant, busquem un projecte que doni a aquest espai la imatge i qualitat urbana que mereix a fi que els nostres residents i visitants en pugui gaudir més i millor”.

La renovació d’aquest eix urbà és un dels projectes inclosos dins del Pla operatiu de renovació de la destinació turística Lloret de Mar 2015-2020, realitzat per l’Ajuntament de Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar. L’any 2016 l’Ajuntament de Lloret de Mar va organitzar un seminari internacional d’urbanisme, “Repensa Lloret”, que va comptar amb diferents experts internacionals en urbanisme i arquitectura pertanyents a l’associació Habitat Professionals Forum (HPF), vinculada a les Nacions Unides, i cinc estudiants del sector. Com a resultat d’aquest seminari, es varen presentar unes conclusions que destacaven la potencialitat de Lloret de Mar i concloïen que aquest eix principal que travessava la vila havia de ser com una rambla que fomentés la circulació dels vianants i els ciclistes, així com que s’havia de crear una gran avinguda que connectés les noves zones comercials amb l’entrada de la ciutat. Les recomanacions incidien en la necessitat de crear un indret singular, millorar el model d’ús per a residents i visitants, i disposar d’àrees d’esbarjo i repòs amb arbrat per aconseguir zones d’ombra. També destacava que calia un tractament integrador i tenir en compte l’alt nombre de visitants durant molts mesos a l’any i que, per tant, calia apostar per criteris de durabilitat i estalvi energètic i de manteniment.

Aquest estudi de conclusions, així com el Pla operatiu de renovació de la destinació turística de Lloret de Mar, el projecte de remodelació i millora de la plaça de Pere Torrent, el projecte Ciutat de la Llum i el projecte de restauració del front litoral de Lloret de Mar són la documentació que es facilita als participants com a base per a la presentació de les seves propostes.

Galeria

Notícies relacionades

Lloret Turisme participa en diferents accions promocionals per donar a conèixer l’actualització de la destinació

Lloret Turisme participa en diferents accions promocionals per donar a conèixer l’actualització de la destinació

Aquestes darreres dues setmanes, Lloret Turisme ha dut a terme diferents accions promocionals amb l’objectiu de donar a conèixer la important inver…