L’Ajuntament de Lloret de Mar convoca experts i equips multidisciplinaris al concurs d’idees per a la remodelació de seu principal eix urbà

El concurs, adreçat a professionals nacionals i internacionals, compta amb una dotació econòmica total de 116.000 € més IVA

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha fet públiques les bases del concurs d’idees per a la selecció de propostes del Futur Master Plan de remodelació del seu principal eix urbà que integra l’avinguda del Rieral, l’avinguda de Just Marlés, el passeig marítim i l’avinguda de Pau Casals.

En paraules del regidor del Pla operatiu de renovació de la destinació, que aglutina l’Ajuntament de Lloret de Mar, el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona de la Diputació de Girona i el Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya, Jordi Orobitg: “Estem parlant d’una remodelació molt ambiciosa, transformadora de la ciutat, i d’un concurs que respon a la seva envergadura. Hem copsat molt interès en el concurs i una allau de descàrregues de la documentació tècnica i estudis previs sobre els quals es fonamentarà. La nostra voluntat és atreure el màxim talent possible, i això implica afinar en la solvència tècnica, trajectòria professional i configuració dels equips, necessàriament multidisciplinaris, que hi podran concórrer com a una Unió Temporal d’Empreses (UTE). Aquesta mateixa vocació fa que hàgim traduït els plecs al castellà i l’anglès per facilitar la concurrència de professionals i equips tant de l’Estat espanyol com de la resta del panorama internacional”.

Pel que fa a les fases, el concurs d’idees constarà de dues subfases: una de selecció i una d’adjudicació. A la fase de selecció s’hi podrà presentar qualsevol licitador que compleixi les clàusules establertes a les bases i a la fase d’adjudicació hi seran convidats sis licitadors que hagin passat la fase prèvia. Per a la presentació a la fase de selecció els interessats tindran trenta dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci al perfil del contractant.

Pel que fa a la fase d’adjudicació, consta també de dues subfases: una de preliminar en la qual participaran només les sis propostes seleccionades prèviament, que hauran de presentar una idea (en un màxim de 8 folis DIN A3) en un termini de quaranta-cinc dies naturals, i una de posterior, en la qual només quedaran tres candidats finalistes que hauran de desenvolupar el projecte de la idea inicial en un termini de setanta-cinc dies a partir de l’anunci en el perfil del contractant. Pel que fa a la dotació econòmica, ascendeix a 116.000 € més IVA.

La renovació de l’eix urbà és un dels projectes inclosos dins del Pla operatiu de renovació de la destinació turística Lloret de Mar 2015-2020, elaborat per l’Ajuntament de Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar. L’any 2016 l’Ajuntament de Lloret de Mar va organitzar un seminari internacional d’urbanisme, Repensa Lloret, que va comptar amb diferents experts internacionals en urbanisme i arquitectura pertanyents a l’associació Habitat Professionals Forum (HPF), vinculada a les Nacions Unides, i cinc estudiants del sector. Com a resultat d’aquest seminari, es varen presentar unes conclusions que destacaven la potencialitat de Lloret de Mar i concloïen que aquest eix principal que travessava la vila havia de ser com una rambla que fomentés la circulació dels vianants i els ciclistas, així com que s’havia de crear una gran avinguda que connectés les noves zones comercials amb l’entrada de la ciutat. Les recomanacions incidien en la necessitat de crear un indret singular, millorar el model d’ús per a residents i visitants, i disposar d’àrees d’esbarjo i repòs amb arbrat per aconseguir zones d’ombra. També destacava que calia un tractament integrador i tenir en compte l’alt nombre de visitants durant molts mesos a l’any i que, per tant, calia apostar per criteris de durabilitat i estalvi energètic i de manteniment.

Aquest estudi de conclusions, així com el Pla operatiu de renovació de la destinació turística de Lloret de Mar, el projecte de remodelació i millora de la plaça de Pere Torrent, el projecte Ciutat de la Llum i el projecte de restauració del front litoral de Lloret de Mar són la documentació que es facilita als participants com a base per a la presentació de les seves propostes.

Més informació:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=82370521&lawType=

Galeria

Notícies relacionades