Lloret de Mar incorpora l’analítica de Big Data per reposicionar el seu producte turístic

Una plataforma d'intel·ligència turística permet conèixer interessos i nivells de satisfacció dels visitants

Una de les problemàtiques comunes de les destinacions de vacances més madures de la costa espanyola és aconseguir reposicionar el seu producte turístic per fugir del turisme de sol i platja tradicional que té un component estacional molt marcat i, a més, no repercuteix tant com es voldria en l’economia i els negocis locals de la destinació.

Identificat aquest problema, l’Ajuntament de Lloret de Mar a través de Lloret Turisme, la institució encarregada de la promoció turística del municipi, i seguint els objectius marcats en el pla estratègic de reconversió turística del municipi, s’ha proposat desenvolupar una estratègia específica per potenciar la diversificació de productes turístics en base a la intel·ligència turística.

Un dels primers passos d’aquest pla va ser conèixer amb la major exactitud possible els interessos i preferències dels visitants, així com identificar quins productes turístics podien ajudar-los a aconseguir una destinació menys estacional i menys dependent dels mercats i productes turístics clàssics.

Per a això compten amb la col·laboració de Mabrian Technologies, una companyia d’analítica de dades (big data) especialitzada a assessorar destinacions i empreses turístiques per a la presa de decisions estratègiques. La captació i l’anàlisi creuada de dades massives sobre el comportament en línia dels visitants a través de xarxes socials i portals d’opinió, mitjançant la plataforma d’intel·ligència turística de Mabrian, ha permès donar un gran pas cap al coneixement dels clients i la identificació d’oportunitats.

Tant és així que, amb l’anàlisi de les preferències i interessos dels visitants de Lloret de Mar al primer semestre del 2018, ja es poden observar clares tendències que van en la línia dels objectius estratègics de Lloret Turisme.

Com s’observa en la infografia, l’interès sobre els productes Sol i platja i Oci nocturn, clàssics per a la destinació, s’ha vist reduït a favor d’un augment de l’interès en els productes turístics Art i culturals, Actiu i Familiar. Amb això, s’aconsegueix tenir una destinació més equilibrada, que atrau nínxols de mercat amb interessos més heterogenis, i que impacten de manera més equitativa en l’economia local.

No obstant això, és interessant comparar l’evolució dels interessos amb el nivell de satisfacció que mostren els visitants, en les seves interaccions espontànies en xarxes socials. Així, veiem com a exemple, que mentre el producte Art i Cultura genera més interès i també més satisfacció, el producte Actiu genera més interès però una menor satisfacció per part dels usuaris, en comparació al primer semestre de 2017. El producte Familiar es mostra pràcticament estable en l’indicador de satisfacció.

Galeria

Notícies relacionades