Tres grups d’agents especialitzats en turisme esportiu han visitat l’oferta esportiva de Lloret de Mar durant el mes d’octubre

Tres grups d’agents especialitzats en turisme esportiu han visitat l’oferta esportiva de Lloret de Mar durant el mes d’octubre

Durant el mes d’octubre, tretze professionals especialitzats en turisme esportiu han visitat Lloret de Mar en tres estades coordinades per Lloret T…