Instal·lacions esportives

Poliesportiu Escola Pompeu Fabra

Avinguda del Rieral, 13
esports@lloret.cat · www.lloret.cat/esports

Característiques

  • Mides: 1.026,76 m2
  • 1 pista reglamentària de 40 x 20 m divisible en 2 pistes de 20 x 20 m
  • Espais complementaris
  • Planta baixa: 4 vestidors col·lectius, 2 vestidors per a tècnics, 3 magatzems i ascensor

    Primera planta: grada (galeria) d’observació, 1 sala d’activitats, 1 sala polivalent, 1 despatx, 2 magatzems i lavabos per a homes i dones

  • Accés amb vehicle: sí
  • Aparcament: sí
Galeria