PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I JURÍDIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ URGENT, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI D’UNA AGÈNCIA DE PUBLICITAT PER L’ASSESSORAMENT, DEFINICIÓ I CONCEPTUALITZACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ I ARQUITECTURA DE MISSATGES, CREATIVITAT I PRODUCCIÓ DE MÀSTERS DE LA CAMPANYA DE REPOSICIONAMENT DE LA MARCA LLORET DE MAR

ESTAT EXPEDIENT:  Adjudicat

Acta d’obertura sobre n.1
Acta d’obertura sobre n.2
Acta d’obertura sobre n.3
Informe Comitè Experts
Acta de la Mesa de Contractació
Adjudicació Definitiva 

 

DOCUMENTACIÓ


DOCUMENTACIÓ ANNEXA


OBSERVACIONS

Data de publicació de l’anunci: 21/03/2017
Termini de presentació de propostes: fins al dia 31/03/2017
Obertura sobre n.1 (acte no públic): 03/04/2017
Obertura sobre n.2 (acte públic) i Exposició de la memòria (acte no públic): 05/04/2017 a les 9:30h. El dia 3 d’abril es farà la convocatòria per correu electrònic per a l’exposició de la memòria.
Obertura sobre n.3 (acte públic): 10/04/2017 a les 12h a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Acord adjudicació: 26/06/18
Data de formalització del contracte: 28/06/18